Jokainen tavallinen suomalainen kuluttaja tai sijoittaja, joka on edes vilkaissut sanomalehtiin päin viimeisen vuoden aikana, on törmännyt uutisiin kryptovaluutoista. Yhdestä lööpistä on voinut lukea pienen pääoman tuottaneen miljoonien voitot sijoittajille, jotka olivat rohkeasti hyppäämässä kryptojunaan ensimmäisten joukossa. Toisessa lööpissä taas on kauhisteltu kryptovaluuttojen hämmentävyyttä, ja päivitelty nykymaailman outouksia.

Kryptovaluutat ovat poleemisesta maineestaan huolimatta raivanneet itselleen tilaa niin talouskeskusteluista kuin suomalaisten sijoittajien sijoitussalkuista. Yhä useampi suomalainen kuluttaja ja sijoittaja on hankkinut kryptovaluuttoja omistukseensa. Eri valuuttoihin ja niiden ostamiseen auttaa perehtymään esimerkiksi Suomen suurin kryptovaluuttojen vertailupalvelu.

Kryptovaluutat pähkinänkuoressa

Kryptovaluutoilla tarkoitetaan virtuaalisia valuuttoja, joiden olemassaolo perustuu lohkoketjuteknologian hyödyntämiseen. Kryptovaluutat ovat itsenäisiä ja sääntelystä vapaita valuuttoja, joita ei ohjailla perinteisten valuuttojen tavoin poliittisin päätöksin politiikkojen ja pankkien toimesta. Sen sijaan jokainen kryptovaluutta on itsenäisen koodaus- ja kehitystyön tulos.

Lohkoketjuteknologia

Kryptovaluuttoja ei olisi olemassa ilman lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketju on tietokanta, joka on hajautettu useille palvelimille ja laitteille. Näin yksi tietokanta koostuu lukuisista itsenäisistä tahoista, jotka ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa.

Yksi tietokanta, eli lohkoketju, koostuu useista toisiinsa kytkeytyvistä lohkoista. Jokainen lohko sisältää tiivistelmän edellisestä lohkosta, ja näin ketjua voidaan tarkkailla ja analysoida. Lohkoketju kasvaa niiden käyttäjien toimien seurauksena, jotka ovat yhdistyneet ketjun tietokantaan. Kun ketjuun syntyy uusi lohko joko louhimisen tai steikkaamisen seurauksena, niin ketju kasvaa ja vapauttaa käyttäjien käytettäväksi lisää kryptovaluuttaa.

Mistä kryptovaluuttaa oikein tulee?

Uutta kryptovaluuttaa vapautuu markkinoille aina, kun niiden käyttämiin lohkoketjuihin syntyy uusia lohkoja. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, lohkoketjut voivat kasvaa kahdella eri tavalla. Tavan valikoituminen riippuu siitä, minkälaisen toimintaperiaatteen mukaan kyseinen lohkoketju toimii ja kasvaa.

Proof of Work ja louhiminen

Kryptovaluutoista puhuttaessa viitataan usein louhinnaksi kutsuttuun prosessiin (englanniksi minining). Louhinta on kuitenkin relevanttia vain osalle kryptovaluutoista. Nämä ovat sellaisia valuuttoja, jotka noudattavat Proof of Work -periaatetta. Tällaisten valuuttojen lohkoketju kasvaa, kun lohkojen sisältämiä laskutoimituksia ratkotaan. Tätä laskutoimitusten suorittamista kutsutaan louhinnaksi.

Proof of Stake ja steikkaaminen

Toinen toimintaperiaate, jota lohkoketju ja kryptovaluutta voivat noudattaa, on nimeltään Proof of Stake. Tämä on periaatteista uudempi ja edistyksellisempi. Siinä lohkoketju kasvaa louhinnan sijaan steikkaamiseksi (englanniksi staking) kutsutun toiminnan seurauksena. Steikkauksessa lohkoketjujen laskutoimituksia ei tarvitse ratkaista. Koska Proof of Stake ei vaadi laskentatehoa tietokoneilta, se ei kuluta yhtä paljon energiaa kuin Proof of Work. Tämän vuoksi se on kryptovaluuttojen tulevaisuus.

Käyttövaluutta vai sijoituskohde?

Kun kryptovaluutoista ensimmäinen, Bitcoin, sai alkunsa vuonna 2009, niin kryptovaluutan kehittäjillä oli kunnianhimoinen tavoite. Bitcoinista haluttiin luoda kansainvälinen, täysin itsenäinen sekä digitaalinen valuutta, joka voisi korvata perinteiset valuutat. Bitcoin kuitenkin kasvoi nopeasti niin arvokkaaksi valuutaksi, että sen käyttö vaihdannan välineenä loppui. Tämän jälkeen siitä on tullut ensisijaisesti sijoituskohde, jonka arvon uskotaan nousevan entistäkin suuremmaksi.

Bitcoinia seurasi nopeasti lauma uusia kryptovaluuttoja, jotka halusivat toistaa ensimmäisen valuutan menestystarinan. Lisäksi uudet valuutat pyrkivät alusta asti kehittämään valuuttoja myös konkreettista käyttöä varten. Nykyisin olemassa on useita tuhansia kryptovaluuttoja. Osa näistä on luonteeltaan täysin humoristisia vitsivaluuttoja, kun taas osa on vakavasti itsensä ottavia pyrkimyksiä luoda uusia talouden alan innovaatioita.

Kryptovaluutat sijoituskohteina

Entä millaisia sijoituskohteita kryptovaluutat käytännössä ovat? Jokainen on voinut lukea lehdestä huikeita menestystarinoita kryptomiljonääreistä, jotka aloittivat sijoittamisen mitättömillä pikkusummilla. Suurten ja pateettisten otsikoiden takana piilevä todellisuus ei kuitenkaan ole aina yhtä spektaakkelinomainen.

Kryptovaluutat ovat koko olemansa ajan olleet korkean volatiliteetin sijoituskohteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niiden arvo on noussut ja laskenut jyrkästi useita kertoja. Joskus tähän ovat vaikuttaneet maailmanpolitiikan mullistukset, kun taas joskus kurssien heittelylle ei ole voitu todeta varsinaista syytä.

Arvon heittelystä johtuen kryptovaluuttoja voidaan pitää riskialttiina sijoituskohteina. On totta, että monet sijoittajat ovat tehneet valtavia voittoja sijoittamalla esimerkiksi Bitcoiniin oikeaan aikaan. Menestystarinoiden vastapainoksi on muistettava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy omat riskinsä. Myös kryptovaluuttoihin sijoittamalla voi tehdä vääriä sijoituksia, jotka koituvat tappiollisiksi.

Käytännössä kryptovaluuttoihin sijoittaminen tapahtuu verkossa toimivien kauppapaikkojen välityksellä. Kryptovaluuttoja säilytetään kryptolompakoiksi kutsuttuissa ohjelmistoissa, joissa valuutat pysyvät turvassa.

Kannattaako kryptovaluuttoihin sijoittaa?

Sijoittaminen on aina kannattavaa, ja osa vastuullista taloudenhoitoa. Sijoittamisessa on kuitenkin osattava valita sijoituskohde oikein. Kryptovaluutat ovat ailahteleva sijoituskohde. On kuitenkin totta, että niihin sijoittamalla on mahdollista tienata voittoja niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Näistä syistä johtuen kryptovaluuttoihin sijoittamista kannattaa harkita erityisesti silloin, kun omasta sijoitussalkusta löytyy jo vakaampia ja turvallisempia sijoituskohteita. Tällöin kryptovaluuttojen arvon villit vaihtelut eivät romuta kaikkien sijoitusten arvoa kerralla. Yksi tärkeimmistä tekijöistä menestyvän sijoittamisen kannalta on sijoitusten hajauttaminen. Tämä tarkoittaa sijoittamista useaan kohteeseen yhden kohteen sijaan. Kryptovaluutat ovatkin hyvä keino hajauttaa sijoitukset yhä tehokkaammin, jos omistuksessa on jo esimerkiksi osakkeita tai rahastoja. Sen sijaan ainokaiseksi sijoituskohteeksi kryptovaluuttoja ei kanna valita.