Ripple (XRP) poikkeaa muista kryptovaluutoista

Ripple XPR on kryptovaluutta, joka poikkeaa tietyiltä ominaisuuksiltaan muista virtuaalivaluutoista. Se ei periaatteessa ole ainoastaan kryptovaluutta, vaan se toimii yhtä lailla maksujärjestelmänä. Se on kuitenkin maailman kolmanneksi suosituin virtuaalivaluutta ja sen toimintaan kannattaa tutustua.

Ripple XRP kuuluu maailman suosituimpiin kryptovaluuttoihin ja sitä kutsutaan myös lyhenteellä XRP. XRP toimii Ripplenn valuuttana, mutta Ripple perustuu muiden virtuaalivaluuttojen tapaan läpinäkyvään avoimeen lähdekoodiin. Se toimii myös muiden kryptovaluuttojen tapaan ilman kolmansia osapuolia, eli kryptovaluutta siirtyy käyttäjältä toiselle ilman perinteiseen valuuttaan liittyviä välikäsiä.

Ripple XRP siirrot vahvistaa verkosto, joka koostuu finanssialan toimijoista. Ripple XRP:itä on jo olemassa kaikki 100 miljardia kappaletta, mutta valuutan taustalla toimiva Ripple Labs vapauttaa niitä käyttöön tasaisella tahdilla. Ripple XRP:tä on siis jo olemassa kaikki saatavilla oleva määrä ja 100 miljardin rajapyykin on päättänyt Ripple Labs. Ripplejä ei saada louhimalla enemmän muiden kryptovaluuttojen tapaan.  

Ripple ja XRP ovat kaksi eri asiaa, vaikka ne menevät kryptomaailman puhekielessä usein sekaisin. Ripple on yhdysvaltalainen fintech-yhtiö, kun taas XRP kuvaa tokenia, eli itse kryptovaluuttaa. Ripple toimii teknologiayhtiönä, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja nykyajan pankki- ja rahajärjestelmiin. Ripple on siis käytännössä laajempi yritys, joka on luonut järjestelmän XRP-valuutan transaktioille ja toiminnalle.

Ripple (XRP):n historiaa

Ripplen ja XRP:m toiminta alkoi vuoden 2011 tietämillä, kun Jed McCaleb tahtoi kehittää uutta ja erilaista kryptovaluuttajärjestelmää. Erilaisuus piileisi siinä, ettei valuutassa käytettäsi louhintaa eikä siihen tarvittavaa louhintalaitteistoa.

Vuonna 2012 Ripplen joukkoihin astuivat Chirs Larsen ja Arthuro Britton, minkä jälkeen syntyi XRP Ledget. Sen valuuttana toimii XRP. Vuoteen 2015 asti yhtiö toimi nimellä Ripple Labs, jolloin yhtiön nimi muuttui Rippleksi.

Rippleen pystyy sijoittamaan samalla tavalla kuin muihin kryptovaluuttoihin ja nykyään tarjolla on monta alaan liittyvää palveluntarjoajaa. Niissä sijoittajat pystyvät tekemään toimeksiantoja ja säilyttämään omistamansa valuutat.

Yksi yleinen palveluntarjoaja on esimerkiksi eToro, joka tunnetaan yhtenä maailman suurimpana talousmaailman verkkoalustoista. EToron kautta sijoittajat pystyvät ostamaan lähes kaikkia suosittuja virtuaalivaluuttoja, joihin lukeutuvat esimerkiksi Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja käsitteillä oleva Ripple XRP. EToron etuihin kuuluvat sen hinnoittelu, joka on markkinoiden edullisimpia.

Ripplen parhaat vuodet tähän mennessä ovat olleet 2017 ja 2018 taite. Vuonna 2017 Ripple oli kryptovaluuttojen hinnan nousun kärkipäässä, jolloin se nousi yhden vuoden aikana 35 334%. ATH, eli All Time High koettiin Ripplen kohdalla tammikuussa 2018, jolloin sen arvo oli noin kolme dollaria.

Se koki myös kärkivuosienkin jälkeen mukavaa nousua 2020 luvulle tultaessa, jolloin Ripplen arvo koheni noin 0,7 dollarin kieppeille. Nykyään arvo on noin 0,4 dollaria, mutta vuosi 2021 on ollut Ripplelle varsin hyvä, koska se on ollut 50 prosentin kasvussa vuoden alun lähtölukemista. Muista kuitenkin, että myös Ripplellä on monen muun kryptovaluutan tapaan paljon volatiliteettiä, mikä tarkoittaa kurssien jyrkkää vaihtelua ja kehitystä suuntaan sekä toiseen.

Ripple (XRP):n hyödyt ostamisessa

Ripplen ja XRP:n tavoitteena on ollut jalkauttaa kryptovaluutta rahasiirroissa, joita käydään merkittävimpien instituutioiden välillä. Se ei ole ensisijaisesti tarkoitettu yksityisten ihmisten väliseen kaupantekoon. Yksityisillä henkilöillä on kylläkin mahdollisuus tehdä transaktioita Ripplellä, mutta se on verrattain erittäin vähäistä.

Ripplen pyrkimyksenä on erityisesti ratkaista ongelma, joka liittyy kolmannen osapuolen käyttöön transaktioissa. Ongelman ratkaisuna pidetään ylimääräisen toimijan poistamista sekä transaktioiden nopeuttamista. Kun ostat XRP:tä, ostat tavallaan Ripple Labsin osakkeita, jolloin uskot Rupplen ja XRP:n mahdollisuuksiin olla osa tulevaisuuden maksujärjestelmää. Sijoitat siis tavallaan Ripplen tulevaisuuteen.

Ripple (XRP) kryptomarkkinoilla

Ripple XRP eroaa sekä ominaisuuksiltaan että toiminnoiltaan muista kryptovaluutoista. Se toimii melkein kuin perinteinen valuutta ja sen voidaan katsoa olevan perinteisen valuutan ja kryptovaluutan välimaastossa.

Sen tavoitteena on ollut ratkaista suurempien rahainstituutioiden haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisiin transaktioihin. Monet virtuaalivaluutat on luotu palvelemaan yksittäisiä kuluttajia ja tukemaan heidän maksuvalmiuksiaan. Ripple XRP keskittyy kuitenkin hieman eri asoihin.

Ripple XRP:n mahdollisuudet sisältyvät sen moninaisuuteen, koska se voi olla osana ratkaisemassa koko pankkimaailman tulevaisuutta, kun se toimii perinteisten valuuttojen ja kryptovaluuttojen välimaastossa.

Vertailussa Ripple (XRP) ja Bitcoin

Kun Ripple XRP:ää verrataan esimerkiksi maailman tunnetuimpaan virtuaalivaluuttaan, Bitcoiniin, voidaan todeta, että molemmat ovat kryptovaluuttoja ja kryptovaluuttajärjestelmiä, mutta ne poikkeavat kuitenkin paljon toisistaan. Niitä voi olla itseasiassa jopa mahdotonta vertailla keskenään, koska niiden molempien käyttötarkoitukset ja ominaisuudet eroavat paljon toisistaan.

Bitcoinien määrä on määrätty ennalta ja se on 21 miljoonaa coinia. Näitä virtuaalikolikkoja louhitaan jatkuvasti lisää käyttöön, kunnes tuo ennalta määrätty rajapyykki tulee vastaan. Tällä hetkellä Bitcoineja on louhittu jo vajaat 20 miljoona kappaletta, joten lähellä ollaan jo.

Ripple XRP:tä ei puolestaan louhita enää laisinkaan lisää, vaan tällä hetkellä virtuaalimaailmaan on syötetty jo kaikki 100 miljardia XRP-valuuttaa. Näistä valuutoista Ripple vapauttaa käyttöön lisää joka kuukausi.

Poikkeavuutta lisää myös se, että Bitcoin on virtuaalivaluutta, joka on suunnattu lähinnä yksityisihmisten käyttöön ja maksuvälineeksi. Ripple XRP on puolestaan suunniteltu isojen instituutioiden välille, kun tehdään esimerkiksi valtion välisiä transaktioita. Ripple haluaa olla osana ratkaisemassa pankkimaailman haasteita. Bitcoin on edelleenkin suosituin ja tunnetuin kryptovaluutta, mutta niissä molemmissa on omat ominaisuutensa.

Katse Ripple (XRP):n tulevaisuuteen

Tämän hetken haasteina Ripplellä on etsiä ja löytää ratkaisuja nykyajan pankkimaailman ongelmiin. Kun Ripple kehittää verkkoaan, voi verkko- ja maksujärjestelmästä tulla hyvä pohja kryptovaluuttojen hyödyntämiselle laajemmin. Se voi toimia hyvänä pohjana kryptovaluuttojen hyödyntämisessä eri hyödykkeisiin, perinteisiin valuuttoihin tai toisiin virtuaalivaluuttoihin.

Ripplen edut ja hyödyt piilevät sen erilaisuudessa, jota ei muissa kryptovaluutoissa ole. Sen keskittyminen suurempien instituutioihin transaktioihin voi olla tulevaisuudessa asia, jota kannattaa pitää silmällä esimerkiksi valtioiden transaktioiden kannalta.

Ripple XRP:tä voisi kuvailla perinteisen ja kryptovaluutan välimuotona ja se voi omalta osaltaan ratkaista esimerkiksi pankkimaailman tulevaisuuden haasteita. Sillä on mahdollisuuksia tukea myös muiden kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin järjestelmiä ja se voi olla vastaus pankkien ja kryptovaluuttojen yhteistyölle.

Ripple XRP:N verotus

Vaikka Ripple on kryptovaluuttana poikkeava moneen muuhun digitaaliseen valuuttaan verrattuna, koskee sitä samat periaatteet verotukseen liittyen. Jos Ripplellä pyrkii tekemään voittoa, joutuu tuotoista maksamaan myös veroa Suomessa.

Ripplen vero realisoituu muiden virtuaalivaluuttojen tapaan silloin, kun XRP vaihdetaan pereinteiseksi valuutaksi, kuten euroiksi. Se realisoituu verotettavaksi myös silloin, kun sillä ostetaan jotain hyödykettä, eli jos sillä ostaa verkossa erilaisia palveluita. Verotus tulee huomioida myös silloin, kun se vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan.

Tuloista ilmoitetaan verottajalle asianmukaisesti veroilmoituksella ja verottaja käsittelee sitä pääomatulona. Pääomatuloista maksetaan veroa nykyään noin 30 prosenttia ja tämä pätee siis Ripple XRP:een ja muihin kryptovaluuttoihin Suomessa.

Uutisista on saatu lukea, ettei moni suomalainen ole maksanut kryptovaluutoista saaduista tuloista veroa. Osa kokee verotuksen jokseenkin sekavana, mutta Suomen verohallinto on laatinut kryptovaluuttoihin liittyvästä verotuksesta oman tietopakettinsa, jossa kerrotaan pääpiirteittäin virtuaalivaluuttojen verotuksesta Suomessa. Se kannattaa lukea ja sisäistää huolellisesti, jotta verotuskäytännöt ovat selvillä. Voit olla tarvittaessa yhteydessä verottajaan ja kysyä mieltä askarruttavista yksityiskohdista.