Bitcoin arvo voi heilahdella jyrkästi – huomioi riskit

Bitcoin on maailman tunnetuin kryptovaluutta, joka on saanut runsaasti huomiota viime vuosien aikana. Se toimii muiden virtuaalivaluuttojen tapaan täysin verkossa ja sen toiminta perustuu lohkoketjuteknologiaan. Se sisältää omat riskinsä, jotka sijoittajan ja rahankäyttäjän tulee huomioida.

Bitcoin on kryptovaluutta, joka sai alkunsa vuonna 2008 ja se tuli toiminnalliseksi seuraavan vuoden alussa. Bitcoinin on luonut Satoshi Nakamoto -nimimerkkiä käyttänyt henkilö, jonka henkilöllisyys ja identiteetti eivät ole täysin selvillä.

Maailma on arvuutellut Nakamoton takana olleen joko yksi tai useampi henkilö, mutta selvää on, että Bitcoin on tuonut Nakamotelle suuren varallisuuden. Nykyään hän kuuluu maailman varakkaimpien henkilöiden joukkoon ja hän on saanut aikaan ilmiön, josta on puhuttu ja kohistu jo yli vuosikymmenen ajan.

Nakamoto loi Bitcoinin, koska hänen tavoitteenaan oli luoda vapaa virtuaalinen maksuvälin, joka ei ole sidoksissa keskuspankkien ja valtioiden kaltaisista instituutioista. Ensimmäinen Bitcoinin siirto toteutui vuoden 2009 tammikuussa, jolloin amerikkalainen ohjelmistokehittäjä otti vastaan Nakamolta Bitcoineja.

Suomalaisille mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että ensimmäisen vaihdon Bitcoinista viralliseen valuuttaan tehtiin vuonna 2009 suomalaisen korkeakouluopiskelijan toimesta. Martti Malmi vaihtoi 5000 Bitcoinia viiteen dollariin. Reaalimaailman hyödyke ostettiin

Nakamoton nimi on havaittavissa myös Bitcoinin rahankäytössä, sillä yhden Bitcoinin voi jakaa sataan miljoonaan pienempään yksikköön ja näitä yksikköjä kutsutaan kehittäjänsä mukaisesti satosheiksi. Joskus yksiköstä puhuttaessa käytetään myös millibitcoinia, joka vastaan Bitcoinin tuhannesosaa ja sen lyhennyksenä käytetään mBTC.

Bitcoinin arvon heilahtelut puhuttaneet paljon

Mediassa on uutisoitu paljon Bitcoinin arvon nousuista ja laskuista. Keväällä 2021 koettiin jokseenkin dramaattisia käänteitä, kun kryptovaluutan arvo oli Bitcoinin kannalta erittäin hyvä, mutta toukokuussa puolestaan uutisointiin sen jyrkästä laskusta.

Tuolloin Bitcoinin äkillinen pudotus oli poikkeuksellinen suuri, vaikka sen alituinen arvon vaihtelu on tyypillistä. Kurssivaihtelu on myös hyvin yleistä muissakin kryptovaluutoissa. Toukokuun romahduksen tahtia kiihdytti velkavivuttaminen, jossa monet sijoittajat menettivät kaikki rahansa.

Bitcoinien arvonvaihtelut ovat olleet jatkuvasti erittäin nopeita ja voimakkaita ja niitä on käytännössä mahdotonta ennustaa täydellä varmuudella. Toukokuun romahdus oli silti poikkeuksellisen suuri jopa virtuaalivaluuttojen kohdalla, eikä voimakkaalle pudotukselle löydy tyhjentävää vastausta.

Kolikon kääntöpuolena on huimat voitot, joita moni sijoittaja on onnistunut tekemään Bitcoinien avulla. Sen kurssi on myös hyvin ailahtelevainen erilaisiin ilmiöihin. Sen arvo nousi erittäin suureksi, kun Elon Musk pääsi hehkuttamaan Bitcoinia. Moni sijoittaja on kerännyt Bitcoinista käsittämättömän suuria voittoja, mutta moni taasen menettänyt siinä kaikki rahansa.

Bitcoinien arvonmuodostuksessa on ollut kyse lähes yksinomaan spekulaatiosta, joka vaikuttaa paljon muihinkin kryptovaluuttoihin. Bitcoin on kuitenkin saanut ehkä tunnettuudensa ansiosta erityisen paljon huomiota ja sitä on tietyissä talouspiireissä hehkutettu yltiömäisesti. On voitu puhua jopa markkinakiimasta, jolloin valtaisan kasvun taustalle ei ole rakentunut todentuntuisia odotuksia tulevaisuudesta, jossa Bitcoinin suuri arvonnousu ja sen vauhti voitaisiin perustella.

Bitcoinin arvon muodostuminen

Bitcoinin arvo muodostuu melko yksinkertaisella logiikalla ja siinä pätee periaatteessa sama käytäntö kuin muidenkin omaisuusluokkien arvoissa. Toisin sanoen Bitcoinin arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan ja perinteisen osakesijoittamisen tapaan, sen hinta muodostuu aina siksi, jolla sillä on käyty kauppaa viimeksi.

Bitcoinin tarjonta perustuu sen louhintaan ja siihen sisältyviin kustannuksiin ja toisin kuin perinteisillä valuutoilla, Bitcoinien enimmäismäärä on määritelty etukäteen. Tämä johtuu Bitcoinin teknologiasta. Ennalta tehdyn määritelmän mukaan, Bitcoineja voi olla korkeintaan 21 miljoonaa kappaletta, joista valtaosa on jo louhittu.

Bitcoinien toiminta perustuu louhintateknologiaan, joka suoritetaan tietokoneilla. Toiminta kuluttaa valtavasti energiaa ja louhinnan kustannukset kasvavat koko ajan korkeammaksi Bitcoinien vähäisyyden takia. Arviona on, että Bitcoinien arvo saattaa pysyä minimissään sen louhintakustannuksen tasolla. Tämä voisi antaa edes jonkinlaisen suojan arvon tippumisesta koskaan nollaan.

Bitcoinin arvoon vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan sekä louhinnan kustannuksien lisäksi muitakin seikkoja. Tulevaisuuden odotukset antavat suuntamerkkejä arvon heilahteluille, lisäksi Bitcoinilla on paljon kilpailevia kryptovaluuttoja ja teknologiaa.

Vaikka Bitcoin on ehdottomasti tunnetuin kryptovaluutta ja siitä lienee kuullut talousasioista perehtymätönkin, löytyy muita virtuaalivaluuttoja nykyään tuhansia. Poliittiset päätökset ja tietyt uutiset voivat vaikuttaa Bitcoinin arvoon ja myös perinteisten valuuttojen painaminen.

Bitcoin verrattuna perinteisiin valuuttoihin

Bitcoin ja muut kryptovaluutat poikkeavat perinteisistä valuutoista monella tapaa. Se on ensinnäkin ainoastaan digitaalisessa käytössä oleva valuutta, jolloin sen koko toiminta tapahtuu verkossa. Se ei ole sidottu minkään keskuspankin tai valtion alaisuuteen, mikä tekee siitä itsenäisen valuutan.

Perinteiset valuutat ovat pelkkiä maksuvälineitä, mutta Bitcoin ja muut virtuaalivaluutat ovat paljon muutakin. Bitcoin ei ole ainoastaan maksuväline, vaan sen ympärille on muodostunut runsaan kymmenen vuoden aikana tuhansien palvelinten ja miljoonien käyttäjien maailmanlaajuinen verkko.

Teknologia-alassa on myös ominaista se, että suosion noustessa, kohteen arvokin kasvaa. Esimerkkejä löytyy maailmalta pilvin pimein, jossa uutiset kertovat eri teknologiayritysten ostoista tähtitieteellisillä summilla. Bitcoinin teknologia ja verkosto saattaa sisältää jonkinlaista arvoa, jota vielä tänä päivänä ei osata oivaltaa.

Bitcoinin tulevaisuuden odotukset

Tulevaisuuden odotukset voivat omalta osaltaan vaikuttaa Bitcoinin arvoon. Maailman digitalisoituu, mikä tuo omat ilmiönsä ihmisten arkeen. Tulevina vuosikymmeninä perinteinen maksaminen ja setelivaluutat saattavat olla vain historian havinaa, jolloin valuuttajärjestelemät saattavat mullistua. Kryptovaluutat saattavat odottaa läpimurtoaan vielä vuosia, mutta digitaalinen maksaminen on tulossa entistä enemmän yleisemmäksi jo nyt.

Vaikka kryptovaluutat löisivät toden teolla läpi maailmalla, ei se tarkoita automaattisesti Bitcoinin arvon kehitystä. Virtuaalivaluutat kilpailevat keskenäänkin ja niitä ilmaantuu verkkoon jatkuvasti lisää. Periaatteessa kuka tahansa voi perustaa oman kryptovaluuttansa, mutta eri asia on se, miten se lähtee lentoon. Bitcoin on suosituin ja tunnetuin kryptovaluutta ja muita suosittuja ja tunnettujen virtuaalivaluuttoja ovat muun muassa Ethereum, Litecoin, Monero ja Ripple.

Bitcoinin arvon nousuun tai laskuun vaikuttaa myös saavutettavissa oleva teknologia ja mahdollisuudet sen käyttöön. Kryptovaluutoille voi löytyä monia muitakin käyttötarkoituksia, koska niiden avulla voidaan tehdä esimerkiksi älysopimuksia. Jokaisella kryptovaluutalla on omat vahvuutensa ja ne sopivat kukin parhaiten erilaisiin tarkoituksiin.

Kryptovaluutat reagoivat usein myös poliittisiin päätöksiin. Valtiot ovat heränneet kryptovaluuttojen olemassa oloon ja ne ovat perustaneet omia virtuaalivaluuttojaan. Ei ole yllättävää, jos ne perustaa niitä lisää jatkossakin. Ensimmäinen kryptovaluutan perustanut valtio on Venezuela, joka on kärsinyt pahasti hyperinflaatiosta. Valuutan nimi on Petro.

Valtioiden omat valuutat eivät kuitenkaan kilpaile suoraan perinteisten virtuaalivaluuttojen kanssa, mutta poliittisilla päätöksillä on oma vaikutuksensa niiden arvoon. Päätöksillä voidaan kieltää joidenkin kryptovaluuttojen käyttö, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi Bitcoinin arvon kehitykseen.

Miten aloittaa kryptovaluuttasijoittaminen?

Kryptovaluutta on ulottunut viime vuosien aikana sijoitusmaailman ytimeen ja siitä on kohistu sekä talousmaailmassa että mediassakin paljon. Se on herättänyt paljon mielenkiintoa sijoitusmaailmassa, jossa esimerkiksi piensijoittajat saattavat olla kiinni sellaisten yhtiöiden osakkeissa, joiden huippuvuodet ovat takana päin.

Kryptovaluuttoihin sijoittamisessa on erittäin tärkeää, että tiedät mitä olet tekemässä. Vaikka olet saattanut kuulla uutisointia äkkirikastumisesta Bitcoinien avulla, sisältää kryptovaluutat suuria riskejä. Jarruttavana tekijänä saattaakin olla tiedonpuute, joka liittyy kryptovaluuttojen sijoitustoimintaan.  

Kryptovaluuttasijoittaminen tarkoittaa sijoitusstrategiaa, jossa sijoittajan tavoitteena on hyötyä taloudellisesti tietyn virtuaalivaluutan arvon kehityksestä. Kryptovaluuttasijoittaminen esiintyy tavallisesti terminä silloin, kun puhutaan valuuttojen pitkäaikaisesta ostamisesta. Tämänkaltaista sijoittamista tehdään usein erilaisten verkkosivustojen kautta, mutta tarjolla on myös Bitcoinien ostoon ja myyniin tarkoitettuja fyysisiä automaatteja, joita löytyy Suomestakin.

Bitcoinien ostaminen ja säilöminen suoritetaan tavallisesti netin kaupankäyntialustalla, jossa käyttäjällä on saatavillaan Bitcoinin lisäksi usein muitakin virtuaalivaluuttoja. Kaupankäyntialustat tarjoavat usein mahdollisuuden myös sijoittaa erilaisiin hyödykkeisiin ja indekseihin.

Bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen verotus

Sijoittajan tulee ehdottomasti muistaa Bitcoiniin liittyvä verotus. Kryptovaluutat realisoituvat, kun ne myydään tai vaihdetaan johonkin rahanarvoiseen hyödykkeeseen. Verohallinto on tehnyt Bitcoinin verotuksesta ohjeistuksen, jossa se käsittelee pääpiirteittäin Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin liittyviä seikkoja.

Bitcoinista kertyneet tulot tulkitaan Suomessa pääomatuloksi, josta tulee maksaa pääomatuloon sovellettavaa veroa. Tuloverotusohjeeseen kannattaa tutustua, jotta verotukseen liittyvät käytänteet Bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen kohdalla ovat selkeitä. Nykyään Suomen verohallinto katsoo Bitcoinin verotettavaksi, kun se vaihdetaan takaisin perinteiseen valuuttaan.

Bitcoinin arvonnousu muodostuu myös tuloksi silloin, kun sillä ostetaan jotakin verkossa. Tämän takia on hyvä muistaa säilyttää varmuuden vuoksi kaikki kuitit sekä osto- ja myyntitositteet ja tiliotteet kaikista Bitcoinia käytetyistä tapahtumista. Ota myös tulosteet tai kuvakaappaukset, jos teet kryptovaluuttapörssin sisällä kryptovaluuttojen välisiä vaihtoja.

Bitcoineista muodostuva pääomatulo kohdistuu sen verovuoden verotukseen, jonka aikana tulot on realisoitu. Tulot tulee ilmoittaa viimeistään siiloin, kun sijoittaja palauttaa edellisen verovuoden esitäytetyn veroilmoituksen. Silloin verot tulevat maksuun jäännösveroina vuoden lopussa.

Jos olet velvollinen maksamaan Bitcoineista johtuvaa veroa, voit maksaa niitä itsekin esimerkiksi ennakkoveroja hakemalla. Sinulla on mahdollisuus maksaa veroa myös maksamalla ennakon täydennysmaksun verovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Tämä ei kuitenkaan ole täysin varmaa pitkällä tähtäimellä, sillä ennakon täydennysmaksumahdollisuutta pohditaan poistettavaksi lähitulevaisuudessa.

Bitcoinin lohkoketjuun liittyy usein myös haarauttaminen, jossa valuutta jakautuu ensin Bitcoin Cashiksi ja sen myötä Bitcoin Goldiksi. Nämä tapahtuvat suovat Bitcoinin omistajalle uutta valuuttaa ilmaiseksi omistuksiaan vastaavan määrän. Verottaja on ottanut kantaa tähänkin, joka tulee selvittää tarkoin.

Bitcoinista kiinnostuneen sijoittajan tulee myös muistaa, että jos kryptovaluutta laskee arvoaan tai kaupankäynnistä muodostuu tappioita, ei niitä voi vähentää verotuksessa. Verottaja ei nimittäin tulkitse sen olevan omaisuutta, jossa sovelletaan luovutusvoittoon koskevia säädöksiä.

Muista harkita tarkkaan rahoituskierroksia

Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin sisältyy myös rahoituskierroksia, joita on syytä harkita erittäin tarkkaan. Kryptovaluuttaan liittyy nimittäin “initial coin offering”, eli ICO-ilmiö, joka tarkoittaa uuden kryptovaluutan tarjoamista vastineeksi rahoitukselle. Rahoitusta on mahdollista hakea joko yrityksiltä tai yksityisiltä henkilöiltä.

Sijoittaja voi osallistua rahoituskierrokseen ja se onnistuu antamalla rahoituksen hakijalle joko perinteistä valuuttaa tai toista kryptovaluuttaa. Vastineeksi sijoittaja saa uutta liikkeeseen laskettavaa kryptovaluuttaa. Suomen raha-asioita valvovan Finanssivalvonta on todennut, että tilanne voi kääntyä jopa siihen, ettei sijoittajalla ole tietoa uuden valuutan käyttömahdollisuuksista.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on niin ikään kertonut riskeistä, jotka liittyvät Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttaan ja sen rahoituskierroksiin. ESMA huomauttaa, että ICO coi olla täysin sääntelemätön ja sijoittajan tulee huomioida riski, jossa hän voi menettää koko pääoman ja tähän liittyvä riski on varsin korkea. ESMA:n mukaan voimakas hinnanvaihtelu on myös yksi osa rahoituskierroksen riskeistä. Uusi valuutta ei välttämättä houkuta ostajia, jolloin jälkimarkkinoiden mahdollisuus katoaa.

Ongelmaksi katsotaan myös, ettei sijoittajille anneta välttämättä riittävän paljon tietoa kryptovaluutoista ja siihen liittyvistä rahoituskierroksista. Tällöin sijoittaja saattaa tehdä päätöksiä suuntaan tai toiseen ilman perustavanlaatuista ja hyödyllistä tietoa. Teknologian toimivuus voi tuoda omalta osaltaan haastetta.