Inflaatio vaikuttaa suuresti talouteen

Inflaatio eli rahan ostovoiman heikkeneminen on olennainen osa taloutta, eikä siltä voi koskaan välttyä. Kun talous on inflaatiossa, hinnat nousevat, kun rahan arvo laskee ajan myötä.

Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, että on ostanut aikaisemmin asunnon, jonka arvo muutaman vuoden päästä on korkeampi. Kun käy päinvastoin, on yhteiskunta deflaatiossa. Inflaation huomaa siis siitä, että tavallisten elintarvikkeiden hinnat nousevat.

Kryptovaluuttoihin sijoittajalle inflaatio on myös tärkeässä roolissa, sillä se vaikuttaa selvästi sijoituksiin. Seuraavaksi tutustutaan paremmin inflaatioon ja sen vaikutukseen sijoittamisen maailmassa.

Mistä inflaatio johtuu?

On olennaista tietää, miksi inflaatio tapahtuu, sillä näin voi sijoittajana mahdollisesti ennustaa, mitä taloudessa tulee seuraavaksi tapahtumaan. Kuten sanottua, inflaatio tarkoittaa sitä, että rahan ostovoima heikkenee ajan myötä, joten yritysten on nostettava palveluidensa ja tuotteidensa hintaa.

Inflaatiolle on olemassa vähintään kolme perussyytä. Ensinnäkin inflaatio saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, että uutta rahaa painetaan enemmän kuin sille on varsinaisesti tarvetta.

Tätä kutsutaan monetaariseksi inflaatioksi, jonka uskotaan olevan olennaisin syy talouden inflaatiolle. Huonossa taloudellisessa tilanteessa pankit pyrkivät lisäämään liikkuvan rahan määrää yhteiskunnassa, sillä tämä saa taloustoiminnan liikkeelle.

Toisaalta rahaa ei saa olla liikkeellä liikaakaan, sillä muuten siitä seuraisi hyperinflaatio eli rahan arvon huomattava lasku ja hintojen merkittävä nousu. Valtion ja pankkien on siis mietittävä ja laskelmoitava tarkkaan, miten paljon rahaa voidaan tuottaa, jotta talous pysyisi tasapainossa.

Toisekseen inflaation syy saattaa piillä myös kysynnässä, mikä vaikuttaa erityisen paljon esimerkiksi kryptovaluuttojen arvon laskuun, kun valuuttojen kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin.

Kryptovaluutta on digitaalinen valuutta, joka toimii perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat huomattavasti kryptovaluuttojen arvon laskuun ja nousuun.

Kryptovaluuttoja pyritään tuottamaan enemmän, kun niille on tarvetta, mutta varsinkin bitcoinien louhinnassa on omat rajansa. Kun kysyntä vastaa taas tarjontaa, on kryptovaluutan arvokin taas hyvällä tasolla ja niiden osto on taas kannattavaa.

Kolmas syy inflaatiolle on kustannusinflaatio, mikä johtuu siitä, että tuotteiden tai palveluiden kustannukset nousevat, jonka seurauksena yritysten luonnollisesti on nostettava hintoja. Taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten pienikin muutos tuotantokustannuksissa vaikuttaa koko talouteen, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Mitä inflaatiosta voi seurata?

Inflaatiolla on monia seurauksia, jotka sekä tavallisen kuluttajan ja kryptovaluuttoihin sijoittavan on otettava huomioon. Tosiasia on esimerkiksi se, että ammattien palkkataso ei yleensä pysy inflaation mukana, mikä tarkoittaa sitä, että samalla palkalla on selvittävä, vaikka palveluiden ja tuotteiden hinnat nousisivatkin.

Palkat pysyvät vuodesta toiseen melko samalla tasolla ja välillä saisikin palkankorotuksia, ei palkan taso kuitenkaan tule vastaamaan inflaation tasoa. Vaikka elintarvikkeiden ja palveluiden hinnan nousua ei huomaisikaan lyhyellä aikavälillä, on muutos suuri esimerkiksi kymmenen vuoden aikana. Erityisesti bensiinin hinta on noussut paljon viimeisten vuosikymmenien aikana.

Inflaatio aiheuttaa ongelmia myös niille, jotka säästävät rahat pankkitilille sijoittamisen tai rahojen kuluttamisen sijaan. Ajan myötä säästetyillä rahoilla voi ostaa vähemmän kuin aikaisemmin. Tämän takia rahojen investointi suositellaan sen sijaan, että ne homehtuisivat pankkitilillä.

Sijoittajien näkökulmasta katsoen inflaatio nostaa sijoitusten arvoa ajan myötä, joten sijoittamisen näkökulmasta inflaatiolla on positiivinen vaikutus, kunhan kuluttajat pystyvät edelleen ostamaan palveluita ja tuotteita, jotka nostavat yritysten voittoja ja näin ollen myös sijoituksia.

Inflaatiolla on osittain negatiivinen seuraus myös yrittäjille, sillä vaikka samasta tuotteesta saakin enemmän tuottoja kuin aikaisemmin, tuotantokulut kasvavat. Tämä vaikeuttaa yritysten halukkuutta uudistaa toimintaansa.

Inflaation aikana uuden yrityksen perustaminen voi olla hankalaa, ellei ole hyvää pääomaa. Vaikka osakkeet ovatkin siis kasvussa, jolla on positiivinen vaikutus sijoituksille, ei markkinoille välttämättä muodostu kovin monia uusia yrityksiä lukuun ottamatta esimerkiksi digiyrityksiä, jotka eivät tarvitse paljon resursseja toimiakseen. Toisaalta kun yrityksen saa käyntiin, ovat tuotot korkeampia, sillä tuotteista ja palveluista voi vaatia korkeamman hinnan.

Inflaatio on siis osa normaalia taloutta

Nykyään inflaation voi siis sanoa olevan osa talouden kehitystä, ja vaikka tuotteiden ja palveluiden hinnat laskevatkin välillä, pyrkii valtio hallitsemaan taloutta niin, että se pysyy tasapainossa silloinkin, kun huono taloustilanne yllättää syystä tai toisesta.

Monissa hyvinvointivaltioissa, kuten Suomessa ihmisiä tuetaan hankalassa taloustilanteessa, jotta yhteiskunnan talous pystyisi edelleen pyörimään, kun kuluttajien ostovoima pysyy hyvällä tasolla.

Hyperinflaatio ja deflaatio on haitaksi taloudelle ja sijoituksille

Vaikka jonkintasoinen inflaatio on hyväksi taloudelle ja sijoituksille, sillä se pitää talouden kasassa, liiallinen inflaatio vaikuttaa negatiivisesti talouteen. Jos on sijoittanut kryptovaluuttoihin, on sijoituksilla vaikea tehdä tuottoa, mikäli valuutan arvo laskee ostovoiman puutteen takia.

Yleensä sijoituksia tehdään, kun normaalien elinkustannusten lisäksi jää ylimääräistä rahaa, jonka sitten voi investoida vaikkapa kryptovaluuttoihin. Mikäli inflaatio on liian suurta, ei ihmisille jää ylimääräistä rahaa sijoituksia varten.

Toisaalta deflaatio, joka on inflaation vastakohta, ei myöskään ole hyväksi taloudelle ja sijoituksille. Deflaation aikana rahan arvo nousee ja vähemmällä voi ostaa enemmän.

Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että yritysten kasvu pysähtyy tai jopa laskee, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös sijoituksiin. Kun kryptovaluuttojakin pystyy ostamaan paljon matalammalla hinnalla, saattaa kysyntä ylittää tarjonnan, mikä vaikuttaa laskevasti valuutan arvoon, ja mikä luonnollisesti vähentää halukkuutta sijoittamiseen. Kun yhteiskunta on deflaatiossa, on hyödyllisempää pitää rahat pankkitilillä sen sijaan, että niitä sijoittaisi mihinkään.

On siis tärkeää, että inflaatio pysyy tietyissä rajoissa, jotta yhteiskunnan talous on tasapainossa. Näin inflaatiolla on positiivinen vaikutus talouteen ja ihmiset sijoittavat todennäköisemmin.

Miten inflaatio vaikuttaa kryptovaluuttoihin?

Koska inflaatio vaikuttaa laskevasti rahan arvoon, on se hyvä hetki kokeilla kryptovaluuttoihin sijoittamista. Yleensä inflaation aikana, sijoitetaan enemmän kuin normaalisti, sillä muuten rahan arvo pankkitilillä jatkaa laskemistaan samalla, kun osakkeiden ja kryptovaluuttojen arvo nousee, kun niihin sijoitetaan enemmän.

Vaikka inflaatio ei suoraan vaikutakaan kryptovaluuttoihin, ihmisten ostokyvyllä on vaikutusta myös kryptovaluuttojen arvolle. Hyvissä määrin inflaatio on hyväksi, sillä kryptovaluuttojen arvo laskee juuri sen verran, että niiden ostaminen on hyödyllistä, mutta liiallinen inflaatio vaikuttaa negatiivisesti ihmisten ostokykyyn. Jos rahaa ei jää yli, on vaikea investoida ylimääräiseen.

Kryptovaluutat toimivat kyllä pankkijärjestelmän ulkopuolella, mutta niiden ostamista varten on oltava omaisuutta. Kryptovaluuttojen arvo ei siis laske suoraan inflaation seurauksena, vaan ihmisten kulutuskäyttäytymisen takia. Harva käyttää pelkästään kryptovaluuttoja, sillä niiden osakkeet heilahtelevat paljon ja suuri osa rahasta pidetään edelleen pankkitilillä tai sijoitetaan muihin kohteisiin, vaikka rahan arvo laskisikin pitkällä aikavälillä.

Kryptovaluuttoihin vaikuttavat muutkin asiat

Kryptovaluuttojen arvoon vaikuttavat inflaation lisäksi myös muut asiat, kuten trendit ja uutiset. Sijoittajan on siis oltava tietoinen myös siitä, mikä tällä hetkellä trendaa, sillä siihen sijoittaminen kannattaa sen sijaan, että sijoittaisi laskussa oleviin osakkeisiin.

Toisaalta vaikka kryptovaluutan arvo olisi laskussa negatiivisen trendin takia, kuten kävi esimerkiksi bitcoinin tapauksessa, kun Elon Musk mainitsi valuutan ympäristövaikutuksista, saattaa arvo edelleen nousta inflaation vaikutuksesta. Kun osakkeet ovat nousussa, matalallakin olevat osakkeet nousevat ainakin jonkun verran.

On silti totta, että kryptovaluuttoihin vaikuttavat merkittävästi ulkopuoliset tekijät ja uutiset, minkä takia niitä pidetään yleensä epävarmana sijoituskohteena. Varsinkin, kun inflaatio on vähänkään liian suurta yhteiskunnassa, ei kryptovaluuttoihin sijoittaminen vaikuta kovin turvalliselta sijoituskohteelta.

Miksi jokaisen sijoitustietoisen on oltava tietoinen myös talouden tilasta?

Mikäli harrastaa sijoittamista, on oltava erityisen tietoinen siitä, missä tilassa talous on kullakin hetkellä. Vaikka olisikin kiinnostunut vain kryptovaluuttoihin sijoittamisesta ja ajattelee, että digivaluutat toimivat erillään muusta taloudesta, on osittain väärässä.

Huono taloustilanne, joka kamppailee deflaation tai hyperinflaation kynsissä, vaikuttaa negatiivisesti ihmisten sijoitusinnokkuuteen. Varsinkin kryptovaluutat ovat sijoittajille yleensä vain hauska kokeilu muiden sijoitusten rinnalla ja yleisesti on turvallisempaa sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, sillä niiden arvo pysyy tasaisempana valtion ja pankkien toiminnan seurauksena.

Sijoittajan on tiedettävä, milloin sijoittaminen kannattaa. Yleensä osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin investoidaan silloin, kun niiden arvo on tarpeeksi matalalla, mutta on tiedossa, että tulevaisuudessa osakkeiden arvo tulee todennäköisesti kasvamaan. Inflaation aiheuttaman osakkeiden kasvun seurauksena sijoitusten arvo kasvaa myös ja tällöin sijoittaja usein myy sijoituksensa saadakseen siitä isoimman tuoton.

Toisaalta, jos inflaatio on liian suurta, vaikuttaa se negatiivisesti kuluttajien ostoinnokkuuteen, mikä vaikuttaa laskevasti sijoitusten arvoon, oli kyseessä sitten osakesijoittaminen tai kryptovaluutat.

Sijoittajan voi kuitenkin olla vaikea ennustaa talouden käyttäytymistä tai tulevia trendejä, jotka tulevat vaikuttamaan esimerkiksi kryptovaluuttojen arvoon tulevaisuudessa. Taitavalla sijoittajalla onkin perustiedot siitä, miten taloustilanne yleensä kehittyy ja miten suosittu sijoituskohde on.

Välillä sijoittajatkin tulevat tehneeksi virheitä sijoittamisen kanssa, mikä on täysin normaalia, kun sijoittaa nykyajan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Valitettavasti inflaatio ei aina vaikuta riittävän nostavasti kryptovaluuttojen arvoon, mikäli ne ovat yleisesti epäsuosiossa kuluttajien keskuudessa. Joskus taloustilanne saattaa myös yllättää tai omassa elämässä tapahtuu yllättävä muutos, mikä tulee vaikuttamaan sijoittamisharrastukseenkin.

Inflaatio on siis sijoittajille enimmäkseen positiivinen asia

Yleisesti sanottuna, inflaatio on siis sijoittajalle positiivinen asia, mikäli sijoituksia on tehnyt ennen inflaatiota. Toisaalta inflaation aikana sijoitusten tekeminen saattaa olla haastavaa, sillä sijoituksiin joutuu käyttämään enemmän rahaa kuin normaalisti.

Ajan myötä sijoitusten arvo tulee kuitenkin kasvamaan, mikäli inflaatio ei muutu hyperinflaatioksi tai deflaatioksi, mikä laskee sijoitusten arvoa. Vaikka tulisikin tehneeksi pieniä tai suuriakin virheitä sijoitustensa kanssa, voi inflaatio itsessään pitää sijoitusten arvon normaalina, jolloin ei menetä suuria summia rahaa.

Riippumatta talouden tilanteesta, viisas sijoittaminen on aina tärkeää

Sijoittaminen on aina hieman riskialtista puuhaa ja varsinkin kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyy monia uhkia, jotka on otettava huomioon myös silloin, kun aikoo sijoittaa niihin.

Vaikka inflaation seurauksena osakkeet olisivatkin kasvussa, ei kannata rynnätä heti sijoittamaan, vaan sijoittaminen kannattaa tehdä harkiten. Kun sijoittaa, on tärkeää luoda sijoitusbudjetti, jonka rajoissa sijoittaminen tapahtuu, jolloin on varma, että sijoituksiin on varmasti varaa.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen voi olla hauska harrastus muuten sijoittamisesta kiinnostuneelle tai tapa oppia tutustumaan digitaalisiin valuuttoihin, mutta kyseessä ei ole tapa päästä eroon taloudellisista ongelmista.

Kun sijoittamisen hoitaa viisaalla ja harkitulla tavalla ottaen huomioon myös tämänhetkisen taloudellisen tilanteen, voi prosessia oppia paljon, vaikka menettäisikin osan sijoituksistaan. Viisas sijoittaja on aina tietoinen siitä, että talouden tilanne ja sijoituskohteen suosio saattaa muuttua aivan yhtäkkiä, millä on suora vaikutus sijoitusten arvolle. Sijoittajan kuuluu ottaa riskejä, mutta riskinotto ei saa mennä liian pitkälle.

Yhteenveto

Inflaation ymmärtäminen on tärkeä osa talousymmärrystä varsinkin sijoittajille, sillä inflaation taso vaikuttaa siihen, kannattaako ensinnäkin sijoittaa ja milloin sijoituksista on hyvä pyrkiä eroon. Koska kryptovaluutat ovat sen verran epävarma sijoituskohde, on niihin sijoittavat ymmärrettävä inflaation positiiviset ja negatiiviset vaikutukset erityisen hyvin.